softwarová řešení pro osobní dopravu

Volba jazyka

CIS JŘ

Celostátní informační systém o jízdních řádech

Popis systému

Celostátní informační systém o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy (dále jen CIS JŘ) je informační systém obsahující informace o přepravním spojení.

CIS JŘ se také považuje za jedno z míst určených pro styk s cestujícími (vyhláška MD o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu), z něhož je možné podávat i další informace (např. o vyhlášených smluvních přepravních podmínkách), pokud je dopravce do systému poskytne.

Podle platné právní úpravy (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v aktuálním znění, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v aktuálním znění a vyhláška MD č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy) CIS JŘ obsahuje schválené jízdní řády linek veřejné vnitrostátní linkové dopravy (včetně městské autobusové dopravy), schválené jízdní řády linek veřejné mezinárodní linkové dopravy, které mají na území ČR zastávku pro nástup nebo výstup cestujících a schválené jízdní řády veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové provozované na území ČR.

Jízdní řády jsou do CIS JŘ předávány dopravními úřady krajských a městských úřadů/magistrátů (veřejná vnitrostátní linková doprava), dopravci (veřejná mezinárodní linková doprava), provozovateli dráhy (veřejná drážní osobní doprava na dráze celostátní a regionální) a drážními správními úřady (veřejná drážní osobní doprava na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové) v elektronické podobě zpravidla ve formátech JDF. Pro kontrolu dat ve formátu JDF pro autobusy slouží aplikace JDFkon.

Společnost CHAPS spol. s r.o. je od 26.10.2001 pověřena Ministerstvem dopravy České republiky vedením Celostátního informačního systému o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy.

Oficiálním výstupem ze systému CIS JŘ je veřejně dostupný FTP server na adrese ftp://ftp.cisjr.cz/.

Reference

Ministerstvo dopravy České republiky

Ministerstvo dopravy České republiky

Soubory ke stažení

  • JDF-1.9.PDF - Obsahuje popis formátu JDF pro autobusovou dopravu ve verzi 1.9.
  • JDF-1.10.PDF - Obsahuje popis formátu JDF pro autobusovou dopravu ve verzi 1.10.
  • Format-MDCR.pdf - Obsahuje popis jednotného datového formátu pro výstupy z odbavovacích zařízení verze 1.0, který byl přílohou Metodického pokynu pro zavedení žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové osobní dopravě.
  • Format-Mikroelektronika.pdf - Obsahuje popis datového formátu pro výstup z odbavovacích zařízení firmy Mikroelektronika.
  • Format-EMTEST.pdf - Obsahuje popis datového formátu pro výstupy z odbavovacích zařízení firmy EM TEST.
  • Format-AMS.pdf - Obsahuje popis datového formátu pro výstup z rezervačního sytému AMS.
  • SazebnikUhrad.PDF - Obsahuje sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Novinky

18.5.2020

Nová verze IDOS

Byla nasazena nová verze internetového vyhledávače.

27.3.2020

Charitativní činnost

Podporujeme charitativní projekty.

13.3.2020

COVID-19

Opatření v dopravě.

9.3.2020

Starý IDOS

Ukončení provozu staré verze webového vyhledávače IDOS.cz.

Více novinek

Důležité odkazy

Naši partneři České dráhy iDnes Dopravní podnik hlavního města Prahy Dopravní podnik města Brna