softwarová řešení pro osobní dopravu

Volba jazyka

VVM

Výkony vozidel metra

Popis systému

Výkony vozidel metra (dále jen VVM) je aplikace, která slouží k podpoře provozního využití vozidel metra a technické péče o ně v Dopravním podniku hlavního města Prahy.

Jádrem je plánování nasazení vozidel metra (tvorba "ROS" – rozpisů oběhů souprav) s ohledem na dodržování pravidel periodických prohlídek (revizí) a dalších požadavků údržby vozového parku metra. Pro určení plánovaných oběhů aplikace obsahuje definice tzv. turnusů souprav, které definují cyklus přiřazování souprav orientovaný na optimalizaci přistavování do plánovaných prohlídek a s ohledem na návaznosti výchozích a koncových stanic jízdy jednotlivých oběhů.

Vlastnosti aplikace:

 • evidence jednotlivých vozů a jejich agregátů, jejich řazení do souprav resp. montáž na vůz včetně detailní historie,
 • plánování nasazení jednotlivých souprav (tvorba ROS), přistavení do plánovaných periodických prohlídek a návrat do provozního režimu,
 • plánování pomocných činností (mytí, měření profilů kol apod.), prezentace plánu na podnikovém intranetu,
 • editor hlášenek – zápis detailních odchylek skutečných proběhů vozů od plánu,
 • detailní evidence kilometrických proběhů a provedených revizí na jednotlivých vozech a agregátech včetně historie,
 • podrobné statistické výstupy kilometrických proběhů pro potřebu plánování údržby a revizí vyšších stupňů,
 • statistika revizí a režijních kilometrů,
 • nástroj pro detailní kontrolu dodržení proběhů jednotlivých revizí,
 • podpora definic a kontroly tzv. prodloužených prohlídek,
 • sledování měření profilů kol, import informací o soustružení a detailní evidence naměřených hodnot včetně historie,
 • predikce životnosti dvojkolí pomocí regresní analýzy archivu hodnot měření (slouží ke střednědobému a dlouhodobému plánování a optimalizaci výměn dvojkolí),
 • podpora demontáží a montáží vozů při větších opravách, tvorba demontážních protokolů, import montážních protokolů do VVM,
 • sledování periodických revizí vzduchojemů,
 • import dat jízdních řádů z aplikace ASW JŘ, editor importovaných JŘ umožňující úpravu jejich doplňkových vlastostí,
 • generátor přehledů evidence agregátů a jejich proběhů,
 • podpora správy číselníků.

Produkt VVM byl vyvinut výhradně na zakázku podle specifik konkrétního nasazení. Není poskytován běžným uživatelům ani neposkytujeme žádnou jeho demonstrační verzi.

Reference

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Novinky

18.5.2020

Nová verze IDOS

Byla nasazena nová verze internetového vyhledávače.

27.3.2020

Charitativní činnost

Podporujeme charitativní projekty.

13.3.2020

COVID-19

Opatření v dopravě.

9.3.2020

Starý IDOS

Ukončení provozu staré verze webového vyhledávače IDOS.cz.

Více novinek

Důležité odkazy

Naši partneři České dráhy iDnes Dopravní podnik hlavního města Prahy Dopravní podnik města Brna