softwarová řešení pro osobní dopravu

Volba jazyka

Cenový asistent ČD

Pomůcka pro vyhledávání jízdného vlakem

Popis systému

Cenový asistent je webovou aplikací na adrese http://www.cd.cz/asistent a slouží jako pomůcka pro vyhledávání optimálního jízdného pro všechny typy cest vlakem.

Cenový asistent neprovádí jen základní výpočet jízdného, ale zohledňuje i počet cestujících, jejich slevové průkazy, zpáteční cestu, síťové jízdenky a další vstupy. Zvládá počítat i nejvýhodnější jízdné pro opakované jízdy – např. pro každodenní dojíždění do práce či do školy.

Vzhledem k složitosti tarifu a četnosti výjimek ve výpočtech jízdného pracuje Cenový asistent ve třech základních režimech:

  • vyhledání nejlepší nabídky jízdného pro jednorázovou cestu s možností volby návratu ve stejný nebo další den,
  • výpočet optimálního jízdného pro pravidelné dojíždění do práce či do školy (aplikace zpracovává i počet pravidelných cest, a nabízí tedy např. traťové či síťové jízdenky, díky kterým může zákazník ČD oproti jednotlivému jízdnému výrazně ušetřit),
  • výpočet nejvhodnějšího jízdného pro nepravidelné a neopakující se cesty (obchodní cesty či víkendové výlety za různými cíli).

Dále jsou do výpočtu v každém z konkrétních režimů zahrnuty další podstatné náležitosti: věk a prokázaná sleva z plného jízdného (např. zákaznická karta ČD), počet cestujících ve skupině, případná zpáteční jízda, rozlišení cestování různými kategoriemi vlaků či četnost stejných cest za určité období. Na základě uvedených vstupů je zákazníkovi doporučen nákup nejvhodnějšího = nejlevnějšího jízdného včetně alternativních nabídek a doplňujících informací o každé z nabídek.

Aplikace Cenový asistent je vizuálně i funkčně propojena s dalšími dílčími aplikacemi webu Českých drah, které CHAPS dodává, např. s aplikací Vyhledávač spojení či eShop a tvoří tak základní kámen internetové komunikace ČD směrem k jeho zákazníkům.

Produkt Cenový asisten ČD byl vyvinut výhradně na zakázku podle specifik konkrétního nasazení. Není poskytován běžným uživatelům ani neposkytujeme žádnou jeho demonstrační verzi.

Reference

České dráhy

České dráhy

Novinky

18.5.2020

Nová verze IDOS

Byla nasazena nová verze internetového vyhledávače.

27.3.2020

Charitativní činnost

Podporujeme charitativní projekty.

13.3.2020

COVID-19

Opatření v dopravě.

9.3.2020

Starý IDOS

Ukončení provozu staré verze webového vyhledávače IDOS.cz.

Více novinek

Důležité odkazy

Naši partneři České dráhy iDnes Dopravní podnik hlavního města Prahy Dopravní podnik města Brna